Undgå bøvl når du handler brugt på nettet

Det er smart, at tænke en ekstra gang før du handler brugt på nettet. Så kan du undgå at blive e-hæler.

Kig efter NemID hos sælger - så ved du, hvem du handler med.

Betal med Mobile Pay - så har du oplysninger på sælger.

katarina-sikuljak-552433-unsplash.jpg
50% af hælervarerne sælges over nettet. Derfor kaldes det e-hæleri.
91% af danskerne synes ikke e-hæleri er acceptabelt. Det er det højeste i Europa.
2% af danskerne har mistanke om at de har købt hælervarer.